กิจกรรม

KKU Smart Camp - Click Learn More

แผนผังตำแหน่งทีนั่งในห้องเรียน Layout Group

[ คลิกเพื่อขยายภาพ + ]

[ คลิกเพื่อขยายภาพ + ]

[ คลิกเพื่อขยายภาพ + ]


แผนที่ตำแหน่งสถานที่จัดกิจกรรม


QR


U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning