ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม ห้อง 5308 กลุ่ม C

ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ กลุ่ม .............

กลุ่ม C14  นอนน้อย   -
กลุ่ม C15 ไอโฟน    -
กลุ่ม C16 อาลาสก้า    -
กลุ่ม C17 สตาร์ คิดส์   -
กลุ่ม C18 มรกต    -
กลุ่ม C19 ซิ้งเกิ้ล    -
กลุ่ม C20 ฟรี สไตล์ -
กลุ่ม C21  แชยอง ปาร์ค -
กลุ่ม C22  ไวรัส -
กลุ่ม C23  ลิมิเต็ด -
กลุ่ม C24 หิวข้าว -
กลุ่ม C25 บูมเมอแรง -
กลุ่ม C26 แซมมี่  -

U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning