ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม ห้อง 5307 กลุ่ม B

ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด คือ กลุ่ม .............

กลุ่ม B1  Baby Mind   -
กลุ่ม B2 Butterfly    -
กลุ่ม B3 Blackpink    -
กลุ่ม B4 Boombayah    -
กลุ่ม B5 Buddha Bless    -
กลุ่ม B6 Beta Gen    -
กลุ่ม B7 Best  -
กลุ่ม B8  Boomerang -
กลุ่ม B9  Back Pack -
กลุ่ม B10  Bubble Gum -
กลุ่ม B11 Blood sweet and tear  -
กลุ่ม B12 B Binary  -
กลุ่ม B13 B BNK  -

U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning