ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม ห้อง 5306 กลุ่ม A

ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม ครูศึกษานิเทศก์และอาจารย์

กลุ่มที่ได้รางวัล

รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม A2
รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่ม A5


ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง

กลุ่มที่ได้รางวัล

รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม ทีมบัตเตอ์ฟาย
รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่ม เเบคเเพค


ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง

กลุ่มที่ได้รางวัล

รางวัลชนะเลิศ กลุ่ม C25 บูมเมอแรง
รางวัลรองชนะเลิศ กลุ่ม C19 ซิ้งเกิ้ล

 


U-Mentoring-KKU2019
Public group · 10 members
Join Group
กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
   
line   : @kkusmartlearning

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Designed & Developed with By KKU Smart Learning