ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม

 ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม ครูศึกษานิเทศก์และอาจารย์

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : A2
ชื่อกลุ่ม : A Ant มดงาน
ชื่อนวัตกรรม : สถานะของเราคืออะไร
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รองรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : A5
ชื่อกลุ่ม : DigiTeach
ชื่อนวัตกรรม : ห้องเรียน Smart Learning | เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม

ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง กลุ่ม B

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : B2
ชื่อกลุ่ม : B Butterfly
ชื่อนวัตกรรม : ผจญภัยหรรษา Vocabulary
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

รองรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : B9
ชื่อกลุ่ม : Backpack
ชื่อนวัตกรรม : Geometry B9
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

A2


ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม

ผลการให้คะแนน การส่งนวัตกรรม นักเรียนและครูพี้เลี้ยง กลุ่ม C

รางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : C25
ชื่อกลุ่ม : Boomerang
ชื่อนวัตกรรม : Cell Plant Wonderful
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยยาศาสตร์

รองรางวัลชนะเลิศ

กลุ่มที่ : C19
ชื่อกลุ่ม : Single
ชื่อนวัตกรรม : PowerPoint
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

A2


65757878 2365396276836639 7092671759542910976 n

U-Mentoring-KKU2019

Public group · 10 members

Join Group

กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
 
line   : @kkusmartlearning

 

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Logo-KKUSLA-115-2.png
© Copyright 2019

Search