วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม

1. เพื่อพัฒนา (1) สมรรถนะการเรียนรู้และ (2) การเป็นพลเมืองในยุคดิจิทัลสำหรับครูและนักเรียน
2. เพื่อพัฒนาแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะพื้นฐาน (Soft Skill) ของครูและนักเรียน
3. เปิดโลกทัศน์และเสริมประสบการณ์ของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการทำงานและเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่นที่มาจากต่างโรงเรียน

table objective

65757878 2365396276836639 7092671759542910976 n

U-Mentoring-KKU2019

Public group · 10 members

Join Group

กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
 
line   : @kkusmartlearning

 

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Logo-KKUSLA-115-2.png
© Copyright 2019

Search