ประธานโครงการฯ

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข

คณะทำงาน

ดร.อภิศักดิ์ พัฒนจักร

ดร.กานดา ศรอินทร์

ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย

ผศ.ดร.กันยารัตน์ เควียเซน

ผศ.ดร.วิระพงศ์ จันทร์สนาม

รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์

ผศ.ดร.พรสวรรค์ วงษ์ตาธรรม

ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล

ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

ผศ.ศักดิ์สุริยา ไตรยราช

ดร.กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์

ผศ.ดร.อนุชา โสมาบุตร

นายธีรเดช มานะกุล (เลขานุการ)

65757878 2365396276836639 7092671759542910976 n

U-Mentoring-KKU2019

Public group · 10 members

Join Group

กลุ่มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับ...

 

facebook   : KKU Smart Learning
 
line   : @kkusmartlearning

 

 TEL. 099-421-0297, 066-020-0990

Logo-KKUSLA-115-2.png
© Copyright 2019

Search